GRATIS VERZENDING 
bij een bestelling vanaf €50,-

Welkom bij onze webshop. U vindt hier onze tweedehands boeken opgedeeld in een aantal categorieën. Door op één van de onderstaande buttons te klikken, krijgt u een lijst te zien met boeken uit de door u gewenste categorie. De onderstaande boeken zijn eenvoudig te bestellen door via bovenstaande knop een bestelformulier in te vullen. We vragen u hierbij de titel, de auteur en het artikelnummer te vermelden. We hopen dan zo snel mogelijk erop te reageren. Heeft u vragen over (één van) de boeken of zou u graag foto's van (één van) de boeken ontvangen? Laat het ons dan even weten: we helpen u graag! Niet gevonden wat u zocht? Laat het ons even weten door dit formulier in te vullen.

T00412  Aalst e.a., Ds. G.J. van : Leer ons bidden €5,95

T00001  Aangeenbrug; Ds. D.L. : De profeet Elía €18,95

T00627  Amstel; Ds. J. van : Om kort te gaan €2,95

T00628  Amstel; Ds. J. van : Toegerust tot het ambtelijk werk €3,50

T00612  Apocriefe boeken (2 delen; boeketreeks) €4,95

T00413  Augustinus : De Belijdenissen (Om dagelijks uit te lezen/verkort en bewerkt door Sipke van der Land) €4,95

T00619  B.; M. : Overdenkingen over het laatste en borgtogtelijke lijden en sterven van Jezus Christus (1829) €8,95

T00003  Baan e.a.; Ds. M. : Morgen- en avondoffer (Bijbels dagboek) €6,95

T00418  Bakker; Ds. F. : Gebedsgestalten €4,95

T00415  Bakker; Ds. F. : Het eeuwige Woord (3 delen) €9,95

T00420  Barth; Ds. J.D. : Geloofsbelijdenis €11,95

T00004  Barth; Ds. J.D. : Het Calvinistisch beginsel in deszelfs wording door Calvijn €3,95

T00637  Bavinck; Dr. H. : Gereformeerde Dogmatiek - deel 2 (1928) €4,95

T00005  Bel e.a.; A. : Predikanten en Oefenaars - Deel 1 €9,95

T00084  Bel; A. : Leven en werk van Ds. G. van Reenen  €4,95

T00274  Bel; A. : Leven en werk van Ds. H. Ligtenberg €4,50

T00421  Belder; Ds. J. : Een gave apart. Hoe seksualiteit een plaats krijgt in je leven. €2,95

T00424  Beza; Theordorus : Emblemata €3,95

T00423  Beza; Theordorus : Het Christelijke ouderlingschap €3,95

T00425  Binning; Mr. Hugo : Des zondaars heiligdom €14,95

T00380  Blaak e.a.; Ds. W.H. : De goede strijd gestreden (lijkreden op sterven ds. Boone) €3,95

T00170  Blaak; Ds. W.H. : Verzamelde geschriften €14,95

T00659  Bloemhof; Dr. F. : De Bijbelse boodschap (deel 2) €1,95

T00010  Blok; Ds. P. : In het leerhuis - HC - 2 delen €17,95

T00171  Blok; Ds. P. : Saulus van Tarsen - 6 preken n.a.v. Hand. 9 en 1 Kor. 15 €12,50

T00012  Blok; Ds. P. : Uit de Opperzaal - 1 €7,50

T00013  Blok; Ds. P. : Uit de Opperzaal - 2 €7,50

T00426  Blonk; Dirkje : Des Heeren hand niet verkort €4,95

T00428  Boer e.a.; Ds. C.P. de : Wandel in het Licht (Bijbels dagboek) €2,95

T00427  Boer; Ds. C. den : Met vreugde... Pastorale handreiking ten dienste van predikant en kerkeraad €2,50

T00016  Bonar; Andrew A. : Uit het leven van Ds. R.M. M'Cheine €4,50

T00429  Boone; Ds. L. : Leven en arbeid €5,95

T00017  Boone; Ds. L. : Verzamelde geschriften €9,95

T00145  Boston; Thomas : De gemeenschap der heiligen €1,50

T00232  Boston; Thomas : De gemeenschap der heiligen €6,95

T00082  Boston; Thomas : Des menschen natuur in deszelfs viervoudigen staat €14,95

T00211  Bout; J. : Een getuige van het licht (Matthew Henry) €6,95

T00431  Brakel; Ds. Wilhelmus à : Sara Nevius €4,95

T00430  Brakel; Wilhelmus à : Het gebed en geestelijke oefeningen - Redelijke Godsdienst €3,95

T00018  Brakel; Wilhelmus à : Roeping en wedergeboorte - Redelijke Godsdienst €3,95

T00443  Brienen; T. : Hoornbeeck €2,50

T00623  Brouwer; Ds. P. : Zilver is goud. Over de kunst van het ouder worden €3,95

T00624  Budding; Ds. D.J. : De preek... Wat doen we ermee? €3,95

T00435  Budding; Ds. D.J. : Ik zal raad geven €5,95

T00434  Budding; Ds. D.J. : Pastoraal bekeken. Levensproblemen in Bijbels licht bezien €5,95

T00433  Budding; Ds. D.J. : Wat is het doel van mijn leven? Vragen rondom belijdenis doen, bekering en avondmaal €5,95

T00285  Bunyan; Joh. : Eens Christens reize naar de eeuwigheid (met aanteken. Van L. de Beveren) €4,95

T00391  Bunyan; Johannes : De Voorrechten en Voordeelen der Heiligen €4,95

T00396  Bunyan; John : Al de werken (Deel 4) €12,95

T00354  Bunyan; John : De aangename offerande €6,95

T00436  Bunyan; John : De Christenreize naar de eeuwigheid €2,50

T00293  Bunyan; John : De Christinnereis €2,50

T00437  Bunyan; John : De Christenreis (naverteld door M.J. Ruissen) €8,50

T00440  Bunyan; John : De Jeruzalemse zondaar gezaligd €4,95

T00441  Bunyan; John : De wedloper naar de hemel €3,50

T00376  Bunyan; John : Genade overvloeiende (Blauwe hardcover, J.P. van de Tol 1979) €8,95

T00636  Bunyan; John : Levensgeschiedenis en werken (4 delen compleet; oude uitgave) €23,95

T00115  Burton; William : Gods allerheiligste rustdag €4,95

T00642  Calvijn; Johannes : Bijbelverklaring Evangelie naar Johannes €17,95

T00357  Calvijn; Johannes : Bijbelverklaring Zendbrieven Deel 1 €12,95

T00358  Calvijn; Johannes : Bijbelverklaring Zendbrieven Deel 4 €13,95

T00444  Calvijn; Johannes : Jezus spreekt zalig €2,95

T00658  Cammeraat; P. : Leren en Leven (deel 1-3; deel 1 beschadigd aan de kaft) €59,00

T00445  Capelle; L. : De weg der bekering €5,95

T00446  Capelle; L. : De weg der bekering €1,95

T00621  Catsburg; Ds. J. : Door genade alleen. Levensschets, verslag begrafenis, zes preken en negen meditaties €5,95

T00447  Cock; Hendrik de : Verzamelde geschriften (2 delen) €9,95

T00270  Comrie e.a.; Alexander : De erfenis van onze vaderen (zes preken van oudvaders) €5,95

T00448  Comrie; Alexander : De eigenschappen des geloofs €11,95

T00021  Comrie; Alexander : Leer mij hoe ik bidden moet €3,95

T00042  Crum, Nieuwland : 'k Zal gedenken - 75 jaar Ger. Gem. €6,50

T00484  Dam e.a.; Ds. Chr. van : Uit den schat des Woords - 9e jaargang €12,95

T00449  Dam; H. van: Hoort Zijn stem (Bijbels dagboek voor jongeren) €4,50

T00450  Dam; H. van: Houvast. De gereformeerde leer kort en eenvoudig uitgelegd €2,95

T00451  Dam; H. van: Zijn verbond gedenken. De twee verbonden aan jongeren uitgelegd €2,95

T00103  Dam; J. van : Komt, luistert toe - deel 1 €8,50

T00104  Dam; J. van : Komt, luistert toe - deel 2 €8,50

T00614  De Banier : Bijbel met uitleg (medium; blauw; waterschade) €19,95

T00452  Detmar; Ds. D.A. : Eerste zestal leerredenen €9,95

T00248  Detmar; Ds. D.A. : Wonderlijke leidingen Gods €4,50

T00454  Diamant; Sara : Een diamant door God geslepen €4,50

T00292  Dijk; Dr. K. : Het profetische woord €4,95

T00455  Dijk; Ds. Jac. van : Uw vreugde tegemoet (Bijbels dagboek) €9,95

T00272  Dijke; P. van : P. van Dijke zijn veelbewogen leven €4,95

T00456  Doornenbal; Ds. J.T. : Hanenpoten €6,95

T00458  Dorsman; Ds. P.J. : Alzo is het geschied €9,95

T00457  Dorsman; Ds. P.J. : Zalig op rechtsgronden €9,95

T00618  Douma; Dr. J. : Gewapende vrede (Eth. kom. 6) €2,95

T00329  Drune; Grietje van : De wondervolle wegen €5,95

T00460  Eckeveld; Ds. J.J. : Ziekenbezoek. Een pastorale handreiking €2,95

T00461  Edwards; Jonathan : Die God leeft nog! €3,95

T00026  Eggebeen; A.G. : Gereformeerde Gemeenten in Zeeland €9,95

T00377  Eggebeen; A.G. : Om/Door/Met/Tot het Heilig Woord (set 4 delen compleet)  €14,95

T00629  Eikelboom e.a.; drs. T. : Samen het huwelijk in (serie Praktisch en pastoraal) €3,50

T00226  Erskine; Ebenezer : Preeken 2 (Buurman & De Kler Leiden) €4,95

T00225  Erskine; Ebenezer : Preeken 5 (heruitgave door De Groot Goudriaan) €4,95

T00466  Erskine; Ebenezer en Ralph : Preeken (6 delen) €37,95

T00464  Erskine; Ralph : Blijde boodschap in zware tijden €6,95

T00465  Erskine; Ralph : De gelukkige en grote vergadering €6,95

T00462  Erskine; Ralph : De zwangere belofte en haar vrucht €5,95

T00633  Fahner; Ds. Chr. : Jali's van de Pasvallei €4,95

T00119  Fama; Joh. : Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop (oude groene uitgave) €4,95

T00264  Fama; Joh. : Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop (vrij nieuw) €9,95

T00351  Fama; Joh. : Het leven en de arbeid van Ds. M. Heikoop (oude zwarte uitgave) €4,95

T00235  Floor; Wulfert : Al de eenvoudige oefeningen (Deel 1-8) (verschillende uitgaven, verouderd) €39,95

T00276  Floor; Wulfert : Zesendertig nagelaten oefeningen €14,95

T00328  Florijn; B. : De zanger van Aberdeen (Samuël Rutherford) €4,95

T00289  Florijn; B. : Opstellen over de Christelijke opvoeding (Bundel 1-7) €14,95

T00321  Florijn; Drs. H. : Ds. Daniël Bakker €11,95

T00469  Florijn; H. / Neven; J.P. van : Voorgangers in de noodkerk €6,95

T00029  Florijn; H. : 100 portretten van godgeleerden in Ned. in de 16e - 18e eeuw €6,50

T00470  Florijn; H. : En toch niet verteerd. Overzicht van de geschiedenis van de Oud Gereformeerde Gemeente te Leersum. €4,95

T00471  Fraanje e.a.; J.: Van 's Heeren wegen/genade verheerlijkt in zondaarsharten €8,95

T00342  Fraanje; Ds. J. : Aantekeningen over het Kort Begrip (Gebr. Koster) €6,95

T00233  Fraanje; Ds. J. : Het verbrijzelde broodkoren (drietal biddagspredikatiën) €4,95

T00472  Fraanje; Ds. J. : Ter gedachtenis - Uit het leven en werk van ds. J. Fraanje €3,95

T00473  Fruytier; Ds. J. : Salomo's raad aan de jeugd €5,95

T00615  GBS : Bijbel met kanttekeningen (zonder psalmen) €14,95

T00176  GBS : Niets kan haar glans verdoven - 350 jaar Bijbel in Statenvertaling €4,95

T00261  GBS Verspreidbijbel soepele kunststofband V34 €7,50

T00479  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke zorg : Etische handreiking voor ambtsdragers - deel 2 €2,95

T00475  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke zorg : Geroepen tot over de grenzen. Zending en diaconaat van onze gem. €2,95

T00476  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke zorg : Handreiking voor de diaconie €2,95

T00477  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke zorg : Kerk en zorg na 2005. Verslag ambtsdragersconferentie 2005 €2,95

T00478  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Diaconale en Maatschappelijke zorg : Pastoraat bijj randkerkelijkheid en kerkverlating. Ambtsdr.conf. 2006 €2,95

T00474  Gereformeerde Gemeenten Deputaatschap Evangelisatie : Mohammed of Christus €2,95

T00620  Geus; Jac. De : Jeugdproblemen. Hoe denk jij daarover Leo? Twee jonge mensen aan het woord over €2,95

T00031  Geuze e.a.; Ds. A. : Lezen met de kanttekeningen (Bijbels dagboek) €8,95

T00480  Geuze; Ds. A. / Roos; Ds. J. : De schat in een aarden vat. Bevestiging en intrede van ds. A. Geuze te Gouda €4,95

T00032  Gier; Ds. K. de : Toelichting op de Dordste Kerkorde €4,95

T00482  Gray; Andrew : De verborgenheid des geloofs ontsloten €8,95

T00481  Gray; Andrew : Toegang tot het eeuwige leven €8,95

T00485  Groe; Ds. Th. van der : Het eeuwige leven der rechtvaardigen €3,95

T00395  Groe; Ds. Th. van der/Ds. Middel/Rutherford e.a. : Verschillende werken van uitg. Romijn bijeengebonden (vraag evt. naar de titels) €14,95

T00486  Groen van Prinsterer; Mr. G. : Het recht der Hervormde Gezindheid €8,95

T00398  Groenewegen; Johannes : Verzameling van veertien preken (nieuwe leren kaft, uitg. S.W. Verploeg, Utrecht) €9,95

T00617  Gunning J.Hz.; Dr. J.H. (red.) : Pniël. Weekblad voor het Christelijk gezin. 30e jaargang (1921) €3,95

T00487  Guthry; Ds. W. : Des christens groot interest €8,95

T00035  Haaren; Ds. J. van : De goede belijdenis €3,95

T00194  Haaren; Ds. J. van : Het verborgen Manna - 37 Meditaties €4,95

T00024  Harinck e.a.; Ds. C. : Vrije genade €4,95

T00626  Harinck; Ds. C. : Ik geloof in God €2,50

T00375  Harinck; Ds. C. : Ontmoetingen met Jozef (19 meditaties) €6,95

T00489  Hart; P. 't : Korte levensgeschiedenis en Vijfentwintig brieven van Kaatje van der Wekken €2,95

T00405  Heemskerk; Ds. D. : En om Uw gunst en waarheid saam €17,95

T00490  Heiden; Ds. B. van der : Het goede voor Jeruzalem - 35 meditaties over Nehemia €4,50

T00316  Henry; Matthew : Aanwijzingen voor de dagelijkse omgang met God €2,95

T00241  Henry; Matthew : Bijbelverklaring (9 delen compleet) €125,00

T00493  Henry; Matthew : De Jonge Christen €2,95

T00492  Henry; Matthew : Edelgesteenten €3,95

T00036  Henry; Matthew : Op U betrouw ik €4,95

T00491  Henry; Matthew : Roemen in het kruis €2,50

T00037  Henry; Matthew : Verzoening door het kruis €5,95

T00494  Hille; H. : Als een vogel uit een boom geschoten. Leven en werk van ds. P. Zandt €8,95

T00495  Hofman; Dr. H.A. : Gij zult niet doden. Beschouwingen over het probleem van oorlog en vrede €3,95

T00632  Hofman; Ds. A. : Uit mijn leven. Facetten uit mijn leven alsmede pastorale problemen van een predikant €4,50

T00631  Hofman; Ds. H. : Huisbezoek. Een handreiking voor ambtsdragers en gemeente €3,50

T00120  Hofman; Ds. M. : Het alwijze Godsbestuur verheerlijkt €6,95

T00352  Honkoop; Ds. P. : En onze ziel tot zaligheid €7,95

T00622  Hoogerland; Ds. A. : Belijdenis doen, en dan...? €2,95

T00039  Hoogerwerf-Holleman; R. : Het verachte en onedele (over Willem Aaftink) €6,95

T00040  Hooghwerff; B. : De beloofde dominee (over ds. D. Bresser) €9,95

T00118  Hoven; Hermanus van den : Een trouwe wachter - brieven €3,95

T00247  Huisman e.a.; Ds. L. : Uit den Schat des Woords 18e jaargang €9,95

T00497  Hul; J. van 't : Uit het diensthuis uitgeleid. Het leven van Mozes €8,95

T00498  Huntington; William : Beschouwingen over de God van Israël €4,95

T00499  Huntington; William : God de kassier der armen €6,95

T00500  Huntington; William : God de kassier van de armen of de geloofsbank €3,95

T00501  Huntington; William : Het Koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed €11,95

T00280  Huntington; William : Krachtdadige bekering van Elizabeth Morton €2,95

T00088  Immens; Petrus : De godvruchtige avondmaalsganger (Bijbels dagboek) €14,95

T00370  Jager; J. de / Boven; Ds. B.J. van : Het gezin - De cel van de samenleving €7,50

T00502  Janssen; Douwe : Even stilstaan - 60 verhalen €4,95

T00630  Jeugdbond Gereformeerde Gemeente : Over jouw vragen gesproken €2,95

T00508  Jong (red.); Ds. Tj. de : Verzamelde aren - 12 (Bijbels dagboek) €2,50

T00504  Jong (red.); Ds. Tj. de : Verzamelde aren - 15 (Bijbels dagboek) €2,50

T00505  Jong (red.); Ds. Tj. de : Verzamelde aren - 17 (Bijbels dagboek) €2,50

T00506  Jong (red.); Ds. Tj. de : Verzamelde aren - 18 (Bijbels dagboek) €2,50

T00507  Jong (red.); Ds. Tj. de : Verzamelde aren - 19 (Bijbels dagboek) €2,50

T00503  Jong; Ds. Tj. de / Post; H. van der : Verheugd in uw Heiland. Gedachtenisbundel Afscheidsdienst van Garderen en uitzendingsdienst te Kampen €3,95

T00131  Jong; Ds. Tj. de : Op water en brood (1) - 18 overdenkingen €3,50

T00113  Jonker; L, Dekker; A : Briefwisseling €6,50

T00509  Kamp; J. van de / Goudriaan; A. / Vlastuin; W. van (red.) : Pietas reformata. Religieuze vernieuwing onder geref. in vroegmod. tijd - Feestb. dr. Op 't Hof €12,95

T00390  Kemp; J. van der : De Heidelbergse Catechismus (in 53 preken) €44,95

T00643  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 15 t/m 28 + enkele losse nummers €20,00

T00644  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 15 €2,00

T00645  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 16 €2,00

T00646  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 17 €2,00

T00647  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 18 €2,00

T00648  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 19 €2,00

T00649  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 20 €2,00

T00650  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 21 €2,00

T00651  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 22 €2,00

T00652  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 23 €2,00

T00653  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 24 €2,00

T00654  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 25 €2,00

T00655  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 26 €2,00

T00656  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 27 €2,00

T00657  Kerkblad Gereformeerde Gemeente in Nederland te Leerdam Jaargang 28 (eerste 8 maanden) €2,00

T00664  Kerkelijk Jaarboek 1963 €2,50

T00665  Kerkelijk Jaarboek 1964 €2,50

T00666  Kerkelijk Jaarboek 1979 €1,50

T00667  Kerkelijk Jaarboek 1981 €1,50

T00669  Kerkelijk Jaarboek 1983 €1,50

T00670  Kerkelijk Jaarboek 1984 €1,50

T00671  Kerkelijk Jaarboek 1985 (2x) €1,50

T00672  Kerkelijk Jaarboek 1986 €1,50

T00673  Kerkelijk Jaarboek 1987 €1,50

T00674  Kerkelijk Jaarboek 1988 €1,50

T00675  Kerkelijk Jaarboek 1989 €1,50

T00676  Kerkelijk Jaarboek 1990 €1,50

T00677  Kerkelijk Jaarboek 1991 €1,50

T00678  Kerkelijk Jaarboek 1992 €1,50

T00679  Kerkelijk Jaarboek 1993 €1,50

T00680  Kerkelijk Jaarboek 1994 €1,50

T00681  Kerkelijk Jaarboek 1995 €1,50

T00682  Kerkelijk Jaarboek 1996 €1,50

T00685  Kerkelijk Jaarboek 1999 €1,50

T00686  Kerkelijk Jaarboek 2000 €1,50

T00688  Kerkelijk Jaarboek 2002 (2x) €1,50

T00689  Kerkelijk Jaarboek 2003 (1x) €1,50

T00690  Kerkelijk Jaarboek 2004 (2x) €1,50

T00691  Kerkelijk Jaarboek 2005 (2x) €1,50

T00692  Kerkelijk Jaarboek 2006 (2x) €1,50

T00693  Kerkelijk Jaarboek 2007 (1x) €1,50

T00694  Kerkelijk Jaarboek 2008 (2x) €1,50

T00695  Kerkelijk Jaarboek 2009 (2x) €1,50

T00696  Kerkelijk Jaarboek 2010 (1x) €1,50

T00697  Kerkelijk Jaarboek 2011 (2x) €1,50

T00698  Kerkelijk Jaarboek 2012 (2x) €1,50

T00699  Kerkelijk Jaarboek 2018 (2x) €1,50

T00663  Kerkelijk jaarboekjes 1970-2015 compleet €45,00

T00512  Kersten; Ds. G.H. : De Christus in Zijn lijden. 7 predikaties voor de lijdensweken €4,50

T00239  Kersten; Ds. G.H. : De Gereformeerde Dogmatiek (I en II) (zwart) €29,95

T00124  Kersten; Ds. G.H. : Een getrouw woord - 60 meditaties €11,95

T00224  Kersten; Ds. G.H. : Een volkomen offerande (2 preken) €5,95

T00511  Kersten; Ds. G.H. : Kerkelijk Handboekje €4,95

T00044  Kersten; Ds. G.H. : Korte lessen over Kort Begrip - kleur €2,95

T00045  Kersten; Ds. G.H. : Korte lessen over Kort Begrip - oud €1,95

T00122  Kersten; Ds. G.H. : Meer dan Overwinnaars - 40 meditaties over Hebreeën 11 €7,95

T00049  Kersten; Ds. J.W. : Het verlorene gevonden - derde zestal predikaties €8,95

T00514  Knegt; Ds. G.S.A. de (samensteller)/Budding/Heteren/Silfhout : Voor Hart en Huis (Bijbels dagboek 1998) €1,95

T00625  Knegt; Ds. G.S.A. de (samensteller)/Budding/Heteren/Silfhout : Voor Hart en Huis (Bijbels dagboek 2000) €2,50

T00404  Koelman; Jacobus : De plichten der ouders €7,50

T00515  Koelman; Jacobus : De plichten der ouders (1978) €4,95

T00517  Krijgsman; Ds. M. : Hij Die u roept, is getrouw. Bevestiging en intrede ds. M. Krijgsman in de Ger. Gem. in Ned. te Arnemuiden op 15 september 2009 €8,95

T00518  Kunz; Dr. A.J. : Voor Anker. De betekenis van de Nederlandse geloofsbelijdenis voor leraren €5,95

T00244  Lamain e.a.; Ds. W.C. : Uit den Schat des Woords 14e jaargang €9,95

T00519  Lamain; Ds. W.C. : Een terugblik I €9,95

T00202  Lamain; Ds. W.C. : Een terugblik III €9,95

T00229  Lamain; Ds. W.C. : Voor bijzondere tijden (deel 1 t/m 6) €69,-

T00227  Lamain; Ds. W.C. : Wachters op de muren van Jeruzalem €7,95

T00524  Leest; C. van der : Dienstvaardig II. De werkwijze van ouderlingen en diakenen €2,95

T00523  Leeuw; Ds. G.M. de : Barmhartigheid in Bethesda. 70 meditaties voor zieken €6,95

T00110  Leeuwen; W. van : Elia, de Thisbiet - Deel 2 €22,95

T00525  Lewis; C.S. : Brieven uit de hel €12,95

T00526  Love; Chr. : Love Redivivus of te Sestien alderlaetste, Troostelijcke, Hert-doorsoeckende, en Hert-sterckende Predicatiën (uitg. naar 1669/1659) €39,95

T00346  Love; Christophorus : Eens Coopmaans Onderrichtinge €4,95

T00332  Luther; Dr. Martinus : De boodschap des heils (Bijbels dagboek) €6,95

T00528  Luther; Maarten : Bij Luther te gast. Een keuze uit de tafelgesprekken €4,95

T00208  Luther; Maarten : Gesprekken aan tafel €14,95

T00331  Makkenze; Ds. A. : In Uw licht zien wij het licht  €8,95

T00530  Maliepaard; Ds. G. : Twaalftal predikaties €8,95

T00531  Mallan; Ds. F. : Het troostboek voor de christen. Verklaring van de Heidelbergse Catechismus (deel 1) €7,95

T00533  Maren; drs. A. van / Rijswijk; C. van (samenstellers) : In de Kerkstraat. 75 jaar Ger. Gem. in Ned. te Alblasserdam en haar voorgeschiedenis €8,95

T00330  Marnix; Philips van : De bijenkorf der heilige Roomse Kerk €6,95

T00534  Mastenbroek; J. : Dierbaar in Zijn oog. Uit het leven van ds. C. Pieneman, ds. D.J. Benjamin en ds. J. van Vliet €4,95

T00053  M'Cheine; Ds. R.M. : Uit de nagelaten geschriften - Deel 1 €4,95

T00359  M'Cheyne; R.M. : De Bruidegom tegemoet (Bijbels dagboek) €14,95

T00096  M'Cheyne; Robert Murray: Geef mij uw hart (Bijbels dagboek) €7,95

T00095  M'Cheyne; Robert Murray: Nu reis ik getroost (Bijbels dagboek) €6,95

T00381  M'Crie D.D.; Rev. Thomas : Het leven van John Knox (uitgave GBS) €6,95

T00249  Meer; Ds. E. van : Leer ons onze dagen tellen (Bijbels dagboek €3,50

T00056  Meeuse; Drs. C.J. : Schijn bedriegt €8,95

T00382  Mellegers; Pieter en Marigje : Een even dierbaar geloof (brieven) €4,95

T00347  Merks; Anna Katharina : Levensbeschrijving en bekering €4,95

T00578  Minderman; Ds. H.A. : De pelgrim naar Sion €5,95

T00536  Moerkerken; Ds. A. : Gelijk een bron €4,95

T00565  Mulder e.a.; R. : Gedenkt aan 't geen Hij heeft verricht. Tien jaar Van Lodenstein scholengemeenschap €3,95

T00327  Murray; Andrew : Schep mij een rein hart (Bijbels dagboek) €12,95

T00537  Negenman; Drs. Johan : Een geografie van Palestina €4,95

T00409  Oomius; Simon : Satans vuistslagen €7,95

T00267  Oudvaders - Antonidus e.a.; Ds. M. : Der vaderen erfenis - Deel 3 €9,95

T00372  Oudvaders - Hellenbroek; Abraham e.a. : Der vaderen erfenis - Deel 2 (zes preken van oudv.) €9,95

T00299  Overeem; Jac : Het veilig Kompas (uitleg jongeren 10 geboden) €3,50

T00057  Overeem; Jac. : De landbouwer van Driebergen (over Wulfert Floor) €5,95

T00538  Overeem; Jac. : Is er een handvol koren... Eenvoudige overdenkingen €2,95

T00341  Owen; John : De kracht van Gods beloften €6,95

T00540  Owen; John : De zonde €6,95

T00539  Owen; John : Dreigende oordelen €6,95

T00204  Pagel; Arno : Een ware discipel van Jezus - Uit het leven van Jacob Gerhard Engels €3,95

T00542  Pamans; Geesjen : Zielsverlustiging in Jehova €11,95

T00290  Perkins; Mr. William : Christus het ware Gewin €6,95

T00541  Perkins; Mr. William : Hemelse vertroosting €4,95

T00544  Philpot; Ds. J.C. : Korenaren uit de volle oogst (Bijbels dagboek) €4,95

T00545  Philpot; Ds. J.C. : Leerredenen (8 samengebonden) €5,95

T00156  Philpot; J.C. : 1e - 5e achttal Leerredenen €12,50

T00058  Philpot; J.C. : Leerredenenen 5e-6e zestal €7,95

T00175  Poel; Ds. Joh. van der : Ruth de Moabitische - 26 preken  €14,95

T00320  Poel; Ds. Joh. van der : Ten tijde des ouderdoms €9,95

T00101  Poel; Ds. Joh. van der : Ter Gedachtenis €8,50

T00250  Reenen e.a.; Ds. G. van : Dagelijks manna (Bijbels Dagboek) (Deel 1) €4,95

T00251  Reenen e.a.; Ds. G. van : Dagelijks manna (Bijbels Dagboek) (Deel 2) €4,95

T00212  Reenen; Ds. G. : Bart en Kees over het boek Ruth €8,95

T00199  Reinders; Ds. B. : Gods opzoekende zondaarsliefde €2,95

T00160  Ridderus; Franciscus : De Heiligmaking €19,95

T00245  Rijksen e.a.; Ds. H. : Uit den Schat des Woords 15e jaargang €9,95

T00552  Rijswijk; C. van : Flonkerend Kerkgesteente. 16 teksten van bekende oudvaders met vragen en opdrachten €1,95

T00555  Roos; Ds. J. / Mallan; Ds. F. : Een vaderlijke wens voor een in zichzelf onbekwame. Bevestiging en intrede van ds. J. Roos te Chilliwack €6,95

T00556  Roos; Ds. J. / Mallan; Ds. F. : Geestelijke ploegers. Afscheid te Chilliwack en bevestiging en intrede te Opheusden van ds. J. Roos €6,95

T00369  Rotterdam; Arnoldus : Belijdenis en geloofshervorming €3,50

T00368  Rotterdam; Arnoldus : Ontfermende leiding (Vaderlands erfgoed) €6,95

T00557  Rotterdam; Arnoldus : Zions roem en sterkte €13,95

T00325  Ruben; Ds. Marinus : De weg met Marinus Ruben €3,95

T00288  Ruijgrok; L.J. : Arbeidsinzet (Ervaringen van een 19-jarige dwangarbeider in Duitsland €4,95

T00195  Ruitenburg; Ds. P. : Elkaar begrijpen - 52 Bijbeloverdenkingen over huwelijk / gezin €5,95

T00560  Ryle; J.C. : De goede keus €4,95

T00196  Ryle; J.C. : De opperzaal €5,95

T00193  Ryle; J.C. : Hebt u zekerheid? - Over de zekerheid van het geloof €3,50

T00559  Ryle; J.C. : Hoe gaat het met u? €4,95

T00383  Saldenus; G. : Vallen en opstaan (De praktijk van het christelijk leven) €4,95

T00561  Schaddelee; Arne : Werk ze! Bijbel en praktijk op de werkvloer €2,95

T00563  Schalk; Peter (eindred.): De economie van het gegeven goed €2,95

T00562  Schalk; Peter (eindred.): Zondagsarbeid; geen rust meer? €2,95

T00121  Scheurlen; Paul : Luther, onze huisvriend €3,50

T00162  Schortinghuis; Wilhelmus : Het innige christendom - Eenige zamenspraken €16,95

T00661  Schotel; Ds. J. : Leerredenen  €3,95

T00662  Schuppen; Ds. H.J. van : Sterven en leven. Een zestal predikatiën €3,95

T00393  Sheppard; Thomas : De gelijkenis der tien maagden (2 delen) €44,95

T00231  Sheppard; Thomas : De gezonde geloovige (rood) €6,95

T00564  Sheppard; Thomas : De gezonde geloovige (zwart) €7,95

T00566  Slager; Ds. J.W. : Christus de ware vrijstad en de natuur van het H. Avondmaal €9,95

T00567  Slager; Ds. J.W. : De gangen des Konings naar het heiligdom. 6-tal leerredenen €12,95

T00568  Sliedregt; Ds. J. van : Licht over uw pad €4,50

T00569  Sluys; L. van der : Smaakt en ziet €5,95

T00166  Smytegelt; B. : Des Christens eenige troost in leven en sterven - HC verklaring €29,95

T00220  Smytegelt; Bernardus : Twaalf leerredenen €14,95

T00579  Snijder; Klaas: Heraut van de Antichrist €1,95

T00570  Spranckhuysen; Dionysius : Sions Troostfontein €3,95

T00572  Spurgeon; C.H. : Vensters van Kristal (Bijbels dagboek) €4,95

T00064  Spurgeon; C.H. : Woorden van wijsheid voor het dagelijks leven €3,50

T00165  Steenblok; Dr. C. : Nabij God te zijn - Meditaties (I, II)  €21,95

T00407  Stoddard; Dr. Salomo : Een leidsman tot Christus €3,95

T00574  Stolk; B. : Zegeningen van de God van Bethel. 75 jaar Gereformeerde Gemeente te Ridderkerk €2,95

T00066  Straalen; Ds. A. van : Door U aleen, om 't eeuwig welbehagen €7,95

T00374  Struijk; E. : Korte mededelingen uit mijn leven (2-delig) €8,95

T00365  Tang; Ds. O.M. van der : Zo Ik aan David liege! (Bevestiging en intrede Alblasserdam) €9,95

T00262  TBS Holy Bible - Pocket Bible 7UZ €24,95

T00344  Teellinck; Willem : Soliloquium €5,95

T00575  Tiptaft; Ds. William : De vriend van Philpot €4,95

T00068  Toor; A.F. van en F. van : Weid mijn schapen (over Ds. P. Honkoop) €6,95

T00385  Trommius; Abraham : Nederlandse concordantie van de Bijbel (14e druk) €9,95

T00580  Tukker; Dr. C.A. : Het Blijvende Woord. Bijbelse geloofsbegrippen €2,95

T00197  Valen; L.J. van : De stem in de woestijn - Evangelist Duncan Matheson €3,95

T00411  Valen; L.J. van : Gelijk de dauw van Hermon €13,95

T00581  Valkenburg; Rik : SGP'ers over brandpunten €1,95

T00576  Valkenburg; Rik : Wat wij geloven €2,95

T00582  Velema; Dr. W.H. / Koole; D. (red.) : Uit liefde tot Christus en Zijn gemeente. Een handreiking aan de ouderling €3,95

T00583  Velema; Dr.W.H. / Douma; Dr. J. : Ethiek en pelgrimage (serie Ethisch Kommentaar) €2,95

T00071  Verdouw; C. : Maak mij uw wegen bekend (Ds. A. Breeman) €7,95

T00319  Verdouw; N. : Gij hebt mijn omzwerven geteld (Ds. J. Pannekoek) €6,95

T00318  Verdouw; N. : Jongeren nú (Deel 1) €6,95

T00584  Vergunst; Drs. P.J. (eindred.) : Trouw en liefde. Over pastoraat in het huwelijk €3,95

T00246  Verhagen e.a.; Ds. A. : Uit den Schat des Woords 17e jaargang €9,95

T00164  Verhoeks; Ds. W. : De Goddelijke verbondstrouw geopenbaard - 10 preken €12,95

T00577  Verhoeks; Ds. W. : Hoort, gij kinderen €6,95

T00585  Verhoeks; Ds. W. : In stilheid en met vrede €5,95

T00072  Verhoog; W. : De fontein des levens €3,50

T00586  Vermaas e.a.; Ds. Jac. : Dagelijks brood voor 't hart (Bijbels dagboek) €2,95

T00109  Vermeulen; J.M. : Het treffelijkste werk (over Ds. C. Smits) €12,95

T00587  Visscher; Ds. W. : Kom er maar voor uit. Jongeren de samenleving in.  €3,95

T00588  Vlastuin; W. van : Mag ik belijdenis doen? €3,50

T00400  Vogelaar; L. : Het koren is rijp (Ds. Dieleman) €12,95

T00275  Vogelaar; L. : Tot opzieners gesteld (2 delen) €14,95

T00191  Volk; Ds. J.R. : De taal van mijn tuin €3,50

T00635  Voorden; A. van : Herdenk de trouw (Ger.Gem in Ned. Opheusden 1888-1988) €6,95

T00590  Vreugdenhil; Ds. C.G. : Brieven uit de hemel. 34 meditaties over de brieven aan de zeven gemeenten van Klein-Azië (Openbaring 2 en 3) €3,95

T00592  Vreugdenhil; Ds. C.G. : Het wachtwoord van de kerk. De apostolische geloofsbelijdenis toegelicht vanuit ons gereformeerd belijden €5,95

T00074  Vreugdenhil; Ds. C.G. : Kinderen op het zendingsveld €3,95

T00075  Vreugdenhil; Ds. C.G. : Medeburgers der heiligen €3,95

T00591  Vreugdenhil; Ds. C.G. : Onnaspeurlijke rijkdom. 11 Bijbelstudies over de Efeze-brief €2,95

T00205  Vries; Ds. P. de : Hoe zalig is het volk - Herinneringen aan kinderen van God €9,95

T00593  Waard; Ds. A. de : Geroepen tot de bruiloft des Lams. Levensbeschrijving, rouwdienst met de toespraken bij zijn begrafenis en enkele preken €4,95

T00594  Wal; C. van der : Amen en beamen €5,95

T00279  Walker; Jane: 's Heeren leiding €4,95

T00595  Warburton; John : Eenige brieven €4,50

T00597  Wessels; A.M. : Een merkwaardig vijftal €1,95

T00079  Westerbeke; Joh. : Vissers van Noordwijk €7,95

T00598  Westerink; H. : Ben ik wel uitverkoren? €1,95

T00215  Wijk; J.M. van (red) : Als je nog jong bent €13,95

T00603  Wisse; G. : De droefheid naar God €3,50

T00604  Wisse; Prof. G. : De drie gezellinnen op de pelgrimsreis €3,50

T00601  Wisse; Prof. Gerard : Mijn belijdenis €3,95

T00345  Witsius; Herman : Geestelijke printen €3,95

T00605  Woestijne; Ds. Chr. van de : Op U verlaat zich de arme €6,95

T00607  Zondagsrust : Een lied op den sabbatdag - deel 1 €1,95

T00116  Zondagsrust : Een lied op den sabbatdag - deel 3 €1,95

T00608  Zondagsrust : Een lied op den sabbatdag (5 delen) €11,50

T00606  Zwet; Ds. A.L. van : Meer dan Jona €4,95

T00269  Zwoferink; Ds. G.J. : De verwachting van Gods Kerk niet beschaamd €6,50

Heeft u vragen over (één van) de boeken of zou u graag foto's van (één van) de boeken ontvangen?

Laat het ons dan even weten: we helpen u graag.